CO2

Duurzaam ondernemen

CSM heeft al gedurende vele jaren aandacht voor duurzaam ondernemen. Om dit voor de pijler milieu meer te concretiseren is er een gecertificeerd milieumanagementsysteem overeenkomstig ISO 14001 opgezet en wordt er voldaan aan de eisen van de CO2-prestatieladder.
Link SKAO - CO2 Prestatieladder

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoer van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiƫnt gebruiken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

De CO2-prestatieladder bestaat uit 5 niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Per niveau is een set van eisen gedefinieerd die gesteld worden aan de CO2-prestatie van het bedrijf en haar projecten. Deze eisen komen voort uit 4 invalshoeken zijnde inzicht, reductie, transparantie en participatie.

Overeenkomstig de eisen van de CO2-prestatieladder heeft CSM haar CO2-emissies in kaart gebracht en zijn er een aantal reductiedoelstellingen met de bijhorende reductiemaatregelen geformuleerd.

Goede communicatie

Voor een doeltreffende werking van de ladder wordt er veel aandacht besteed aan interne en externe communicatie, waarbij bovendien de aandacht wordt gevestigd op de blijvende toegankelijkheid van de gepubliceerde informatie.

A. Inzicht

B. Reductie

C. Transparantie

D.Participatie

Certficaat

Recente realisaties

ISO 9001 - de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers ISO 14001 - de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem EN 1090 - Europese normen die de fabricage en montage van staal- en aluminiumconstructies regelen ISO 9001 certificaat