Nieuws

CSM gaat voor eigen groene energie

07 oktober 2019

CSM wil zijn impact op het milieu beperken. Hiertoe worden al verschillende jaren maatregelen
genomen op het vlak van energie. In de eerste plaats werd het verbruik onder handen genomen.
Zowel in de productielocaties als in de kantoren heeft er een relighting plaatsgevonden. Alle verlichting
is vervangen door LED-verlichting die aangestuurd wordt door bewegings- en/of daglichtsensoren.
Hierdoor is het geïnstalleerd vermogen met 60% verminderd.

Bij vervanging/aankoop van nieuwe machines wordt er steeds voor energiezuinige varianten gekozen
die bij voorkeur aangestuurd worden door frequentiegestuurde motoren.

Naast een blijvende en continue inspanning om het verbruik te beperken is er ook nog de energie zelf.
CSM koopt al vele jaren groene stroom in. Hier zijn we recent nog een stukje in gegroeid door het in
gebruik nemen van een PV-installatie op het dak van onze vestiging in Achel. Hierdoor zullen we in de
toekomst jaarlijks 170.000kWh groene stroom zelf kunnen opwekken wat tot een extra besparing van
135ton CO2 op jaarbasis leidt.

ISO 9001 - de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers ISO 14001 - de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem EN 1090 - Europese normen die de fabricage en montage van staal- en aluminiumconstructies regelen ISO 9001 certificaat