Dutch-NetherlandsEnglish (United Kingdom)

CO2 Prestatieladder

CSM heeft al gedurende vele jaren aandacht voor duurzaam ondernemen. Om dit voor de pijler milieu meer te concretiseren is er een gecertificeerd milieumanagementsysteem overeenkomstig ISO 14001 opgezet en wordt er voldaan aan de eisen van de CO2-prestatieladder.

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoer van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiƫnt gebruiken van materialen en het gebruik van duurzame energie. De CO2-prestatieladder bestaat uit 5 niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Per niveau is een set van eisen gedefinieerd die gesteld worden aan de CO2-prestatie van het bedrijf en haar projecten. Deze eisen komen voort uit 4 invalshoeken zijnde inzicht, reductie, transparantie en participatie.

Overeenkomstig de eisen van de CO2-prestatieladder heeft CSM haar CO2-emissies in kaart gebracht en zijn er een aantal reductiedoelstellingen met de bijhorende reductiemaatregelen geformuleerd.

Voor een doeltreffende werking van de ladder wordt er veel aandacht besteed aan interne en externe communicatie, waarbij bovendien de aandacht wordt gevestigd op de blijvende toegankelijkheid van de gepubliceerde informatie.

  A.Inzicht:

CPL-R-001 3A2 CO2 prestatieladder emissie-inventaris 2013 rev 1

  CPL-R-001 3A2 CO2 prestatieladder emissie-inventaris 2014
  CPL-R-001 3A2 CO2 prestatieladder emissie-inventaris 2015 rev 1

  B.Reductie:

CPL-R-002 3B2 CO2 prestatieladder energiemanagementplan 2014

  CPL-R-002 3B2 CO2-prestatieladder energiemanagementplan 2015
  CPL-R-002 3B2 CO2-prestatieladder energiemanagementplan 2016

  C.Transparantie:

CPL-F-001 Carbon footprint 2013

CPL-F-001 Carbon footprint 2014

CPL-F-001 Carbon footprint 2015 rev 1

CPL-F-001 Carbon footprint 2016 (tot 31/06)

CPL-WI-002 3C1 CO2 prestatieladder communicatieplan


  D.Participatie:

CPL-F-004 3D1 CO2 prestatieladder sector- en keteninitiatieven
CPL-F-004 Sector- en keteninitiatieven 2015
CPL-R-003 Sector- en keteninitiatieven 2016 rev 1

Certficaat : 
CO2 prestatieladder niveau 3

SGS_CO2_Prestatieladder_NL_TCL_LR